Nasza oferta dotyczy realizacji serwisu technicznego, sprzedaży oraz dzierżawy koncentratorów tlenu do
tlenoterapii realizowanej w warunkach domowych oraz współpracy w ramach realizacji świadczeń tlenoterapii.
KLIENCI INDYWIDUALNI:
Dzierżawa koncentratorów tlenu
Aby w pełni zabezpieczyć Państwa potrzeby proponujemy dzierżawę koncentratorów tlenu wraz z pakietem serwisowym w ramach ryczałtu miesięcznego.

Oferujemy dzierżawę najnowocześniejszych koncentratorów tlenu tylko uznanych producentów takich jak Invacare i Philips Respironics.

Pakiet dzierżawy koncentratora obejmuje:

 • Dostawę i montaż koncentratora (odpłatnie, na życzenie klienta)
 • Butlę nawilżacza oraz kaniulę nosową lub maskę
 • Przeszkolenie pacjenta i / lub opiekunów z zakresu obsługi koncentratora
 • Instrukcję obsługi w języku polskim
 • Telefon awaryjny bezpośrednio do koordynatora działań technicznych
 • Przeglądy serwisowe wraz z wymianą filtrów (co 12 miesięcy)
 • W przypadku poważniejszych awarii koncentratora tlenu zapewnienie urządzenia zamiennego na czas dokonywania naprawy
 • Demontaż i odwiezienie koncentratora (odpłatnie, na życzenie klienta).

Cena dzierżawy uzależniona jest od standardu wypożyczanego koncentratora. O szczegóły prosimy pytać naszych przedstawicieli (telefony podane w zakładce Kontakt).

Sprzedaż koncentratorów tlenu
Uzupełnieniem naszej oferty jest propozycja zakupu koncentratorów tlenu. Mając na uwadze konieczność utrzymywania najwyższych standardów i jakości urządzeń, które służą naszym pacjentom na co dzień, nawiązaliśmy współpracę z światowymi liderami segmentu usług tlenoterapii domowej. Dzięki temu możemy przedstawić Państwu aparaty tak uznanych marek, jak Invacare i Philips Respironics.

Proponowane przez nas urządzenia są liderami rynkowymi we wszystkich kluczowych parametrach ich eksploatacji, takich jak:

 • zużycie energii elektrycznej
 • poziom hałasu
 • ciężar
 • możliwa do uzyskania koncentracja tlenu
 • gwarancja

Wraz z zakupem urządzenia zapewniamy możliwość skorzystania z serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego a także zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne takie jak: kaniule, maski, przewody tlenowe itp. oraz w dodatkowy osprzęt medyczny do tlenoterapii prowadzonej zarówno w warunkach domowych jak i w podróży.

Uwaga – istnieje możliwość rozłożenia spłaty na dogodne dla Państwa raty. O szczegóły prosimy pytać naszych przedstawicieli (telefony podane w zakładce Kontakt).

Serwis techniczny koncentratorów tlenu
Aby zapewnić właściwy stan techniczny urządzeń będących w Państwa posiadaniu, proponujemy serwis techniczny koncentrtorów tlenu na terenie całego kraju.

W ramach serwisu technicznego koncentratora tlenu zapewniamy:

 • dojazd do domu pacjenta
 • sprawdzenie stanu obudowy i czytelności oznaczeń
 • sprawdzenie i odnotowanie stanu licznika
 • czyszczenie lub wymiana filtrów wlotowych
 • czyszczenie lub wymiana filtrów przeciwalergicznych
 • czyszczenie lub wymiana filtrów bakteriologicznych
 • oczyszczenie lub dezynfekcja koncentratora wewnątrz i na zewnątrz

O szczegóły prosimy pytać naszych przedstawicieli (telefony podane w zakładce Kontakt).

KLIENCI INSTYTUCJONALNI:
Komercyjne świadczenia tlenoterapii domowej
Świadczenia usług tlenoterapii w warunkach domowych, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie wyczerpują zapotrzebowania na te usługi nawet wśród grupy pacjentów ze stwierdzonym POChP. Z praktyki innych krajów wynika, że rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi tlenoterapii w warunkach domowych, w stosunku do populacji mieszkańców jest znacznie większe. Podobnie rzecz ma się w naszym kraju. Ograniczona liczba finansowanych w Polsce usług tlenoterapii wynika po części z ograniczonych środków będących w dyspozycji płatnika, jak również z faktu niskiej jeszcze świadomości społecznej, zaniedbań w diagnozowaniu i rozpoznawaniu schorzeń.
Poza grupą pacjentów z POChP, usługi tlenoterapii w warunkach domowych wskazane są w wielu innycn schorzenlach, chociażby dIa poprawy komfortu życia.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom “OXYgen” oferuje komercyjne usługi tlenoterapii w warunkacn domowych, skierowane do tych pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą liczyć na uzyskanie świadczeń sfinansowanych przez NFZ. Rozwijając te usługi zamierzamy skorzystać z bazy diagnostycznej, fachowego personelu i doświadczeń istniejących ośrodków zajmujących się obecnie tlenoterapią w warunkach domowych.
Pacjenci, którzy zdecydują się korzystać z oferty OXYgen w zakresie usług tlenoterapii domowej, zostaną objęci fachową opieką lekarską, pielęgniarską i okresowymi badaniami diagnostycznymi.

W efekcie, za całość, bądż część obsługi pacjenta komercyjnego odpowiadać będzie ZOZ kierujący do nas chorego. Zakres obsługi i zasady wynagradzania podlegają indywidualnym negocjacjom przy podpisywaniu umowy.

Realizacja publicznych świadczeń tlenoterapii domowej (NFZ)
W tym wariancie współpracy świadczenie kompleksowej usługi tlenoterapii w warunkach domowych realizowane jest przez NZOZ OXYgen, założony i prowadzony przez OXYgen Sp. z o.o.

Zasady współpracy:
Szpital jako ośrodek referencyjny otrzymuje z NFZ kontrakt na leczenie POChP w warunkach szpitalnych i domowych.
Podzlecenie na realizację świadczenia w warunkach domowych zostaje przekazane podmiotowi zewnętrznemu (np. NZOZ OXYgen) w drodze konkursu ofert lub zlecenia w wyniku negocjacji.
Podzlecenie jest uprzednio uzgodnione z NFZ stosownie do OWU.
Dostawy koncentratorów tlenu dla pacjentów, obsługę techniczną koncentratorów oraz obsługę medyczną pacjentów leczonych w warunkach domowych przejmuje NZOZ OXYgen.
Niezbędne badania diagnostyczne oraz wizyty lekarskie i pielęgniarskie, zgodnie z wymaganiami NFZ, realizowane są przez NZOZ OXYgen. NZOZ OXYgen zleca i finansuje usługi realizowane przez Szpital.

Korzyści dla Szpitala:
Współpraca z profesjonalnym podmiotem zapewniającym kompleksową obsługę pacjentów kierowanych ze Szpitala na cykle leczenia w warunkach domowych.
Wyeliminowanie zadań związanych z koniecznością zabezpieczenia obsługi logistycznej, konserwacji i wymiany koncentratorów.
Dodatkowe przychody wynikające z realizacji obsługi diagnostycznej i medycznej pacjentów na podstawie umowy z NZOZ OXYgen (dotyczy zarówno pacjentów, których leczenie jest finansowane przez NFZ jak i pacjentów komercyjnych).
Zwiększanie zakresu świadczonych usług i wpływów finansowych wraz z równoległym rozwojem usług komercyjnych.

Wynagrodzenie:
Szpital zleca NZOZ OXYgen realizację kompleksowej usługi tlenoterapii w warunkach domowych.
Podstawą negocjacji cen usług są stawki wynikające z umowy Szpitala z NFZ.
NZOZ OXYgen zleca Szpitalowi świadczenie usług diagnostycznych (wg wymogów NFZ) oraz zleca pracownikom Szpitala realizację wizyt domowych u pacjentów (zgodnie z harmonogramem NFZ).
Stawka zryczałtowana miesięczna za jednego pacjenta ustalana jest w drodze negocjacji.

Koncentratory tlenu – wariant A:
Koncentratory są dostarczane przez NZOZ OXYgen – nowe, z maksymalnym okresem użytkowania 3 lata, posiadające niezbędne atesty i wysokie parametry techniczne.
Wymiany filtrów i przeglądy – zgodnie z bieżącymi wymogami NFZ.

Koncentratory tlenu – wariant B:
Koncentratory są dzierżawione od Szpitala w ilości równej bieżącej liczbie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia, opłacanych przez NFZ.
Przed przyjęciem urządzeń do użytkowania, NZOZ OXygen przeprowadza przegląd techniczny 15% wybranych losowo koncentratorów celem weryfikacji ich stanu technicznego.
Cena dzierżawy określona zostaje w umowie.
Ograniczenia dzierżawy: urządzenia do 3 lat od daty produkcji.

Organizacja.
Koordynator regionalny – marketing i nadzór ogólny.
Administrator – nadzór na realizacją obsługi, monitorowanie terminów badań i wizyt lekarskich.
Osoba administratora może zostać wyłoniona spośród kandydatów zgłoszonych przez Szpital.

Dzierżawa koncentratorów tlenu
Aby w pełni zabezpieczyć potrzeby Państwa pacjentów proponujemy dzierżawę koncentratorów tlenu wraz z pakietem serwisowym w ramach ryczałtu miesięcznego.
Oferujemy dzierżawę najnowocześniejszych koncentratorów tlenu, w tym między innymi: INVACARE Platinum S i RESPIRONICS EverFlo.

Pakiet dzierżawy koncentratora wraz z serwisem technicznym obejmuje następujące elementy:
-Dostawa koncentratora.
-Instalacja koncentratora u pacjenta w domu lub pod wskazanym adresem – każdorazowo na pisemne bądź telefoniczne wskazanie prowadzącego terapię (Zleceniodawcę).
-Przeszkolenie pacjenta i / lub opiekunów z zakresu obsługi koncentratora.
-Instrukcja obsługi w języku polskim.
-Telefon awaryjny bezpośrednio do koordynatora działań technicznych.
-Przeglądy serwisowe wraz z wymianą filtrów (częstotliwość zgodna z aktualnymi wytycznymi NFZ).
-Przy każdorazowej zmianie pacjenta wymiana filtra bakteryjnego, filtra HEPA, dezynfekcja / wymiana nawilżacza.
-W przypadku poważniejszych awarii koncentratora tlenu zapewnienie urządzenia zamiennego na czas dokonywania naprawy.
-Demontaż koncentratora na pisemne wskazanie prowadzącego terapię (Zleceniodawcy).
-Czas dostawy i reakcji na awarię do 3 dni roboczych.
-Bezpłatne akcesoria.
W ofercie dostępne są także, dodatkowo płatne, dostarczane bezpłatnie przy okazji montażu lub serwisu koncentratora akcesoria, w tym m.in.:
-Przewody tlenowe o długościach 15 i 30 metrów
-Maseczka tlenowa
-Woda destylowana do nawilżacza

Gamę proponowanych przez nas pakietów dzierżawy, typów urządzeń i akcesoriów znajdziecie Państwo w naszym cenniku.

Informujemy, że obecnie funkcjonują nowe wytyczne NFZ dotyczące tlenoterapii w zakresie obsługi technicznej koncentratorów tlenu zobowiązujące do dokonywania przeglądów urządzenia wraz z wymianą wszystkich filtrów (filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego), co 6 miesięcy – dotychczas wymagane to było raz do roku.

Sprzedaż koncentratorów tlenu
Uzupełnieniem naszej oferty jest propozycja zakupu koncentratorów tlenu. Mając na uwadze konieczność utrzymywania najwyższych standardów i jakości urządzeń, które służą naszym pacjentom na co dzień, nawiązaliśmy współpracę z światowymi liderami segmentu usług tlenoterapii domowej. Dzięki temu możemy przedstawić Państwu aparaty tak uznanych marek, jak Invacare i Respironics.

Proponowane przez nas urządzenia są liderami rynkowymi we wszystkich kluczowych parametrach ich eksploatacji, takich jak zużycie energii elektrycznej, poziom hałasu, ciężar, możliwa do uzyskania koncentracja tlenu.

Oferta OXYgen zawiera również zaawansowane technicznie koncentratory przenośne firmy AirSep, przeznaczone dla pacjentów, którzy nie chcą rezygnować z aktywności i mobilności.

Wraz z zakupem urządzenia zapewniamy możliwość skorzystania z serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego a także zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne takie jak: kaniule, maski, przewody tlenowe itp. oraz w dodatkowy osprzęt medyczny do tlenoterapii prowadzonej zarówno w warunkach domowych jak i w podróży.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zestawieniu parametrów technicznych zamieszczonym poniżej.

Serwis techniczny koncentratorów tlenu
Aby zapewnić właściwy stan techniczny urządzeń będących w posiadaniu Szpitala proponujemy przejęcie całości serwisu technicznego oraz działań logistycznych dla obecnie funkcjonujących koncentratorów tlenu.

Firma OXYgen gwarantuje także dostępność urządzeń do wydzierżawienia (utrzymywanie stałej, ustalonej ilości urządzeń zamiennie dla urządzeń wycofywanych z obrotu z powodów technicznych), koniecznych do zabezpieczenia stałej ilości koncentratorów dla właściwej obsługi Państwa pacjentów.

W celu właściwej kalkulacji kosztów i zakresu niezbędnych serwisów bieżących proponujemy dokonanie wstępnej oceny urządzeń pod kątem ich stanu technicznego podczas tzw. przeglądu „zerowego” dla reprezentatywnej grupy 15% spośród funkcjonujących urządzeń.

Jednocześnie, dla zapewnienia właściwego poziomu obsługi oczekujemy przedstawienia przez Zamawiającego zestawienia dotyczącego obecnie funkcjonujących urządzeń (rodzaj i typ sprzętu, numer fabryczny, rok produkcji, liczba przepracowanych godzin, ocena stanu technicznego, miejsce użytkowania, itp.).

Ryczałtowe wynagrodzenie za standardowy zakres serwisu urządzeń podlega ustaleniu w drodze negocjacji i uzależniony jest m.in. od rodzaju i ilości urządzeń, ich wieku i oceny stanu technicznego.

W ramach serwisu technicznego koncentratora tlenu zapewniamy:

-dojazd do domu pacjenta
-sprawdzenie stanu obudowy i czytelności oznaczeń
-sprawdzenie i odnotowanie stanu licznika
-czyszczenie lub wymiana filtrów wlotowych
-czyszczenie lub wymiana filtrów przeciwalergicznych
-czyszczenie lub wymiana filtrów bakteriologicznych
-oczyszczenie lub dezynfekcja koncentratora wewnątrz i na zewnątrz

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że niniejsza oferta dotyczy przeglądów dokonywanych standardowo zgodnie z aktualnymi wytycznymi NFZ w tym zakresie oraz cyklicznej konserwacji, bez uwzględnienia kosztów części zamiennych oraz kosztów bardziej skomplikowanych napraw, co podlegać będzie oddzielnej wycenie oraz decyzji właściciela urządzeń.

Informujemy, że obecnie funkcjonują nowe wytyczne NFZ dotyczące tlenoterapii w zakresie obsługi technicznej koncentratorów tlenu zobowiązujące do dokonywania przeglądów urządzenia wraz z wymianą wszystkich filtrów (filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego), co 6 miesięcy – dotychczas wymagane to było raz do roku.