OFERTA

Tlen techniczny

W zastosowaniach przemysłowych tlen najczęściej wykorzystuje się przy spalaniu. Wiele materiałów, które nie palą się w otoczeniu powietrza atmosferycznego, pali się w otoczeniu tlenu. Właśnie dlatego mieszanie tlenu z powietrzem znacznie podnosi skuteczność spalania w hutnictwie żelaza, stali, metali nieżelaznych i szkła, a także w produkcji betonu. Tlen często miesza się z gazem palnym na potrzeby cięcia, spawania, lutowania twardego oraz dmuchania szkła.

Opis

W zastosowaniach przemysłowych tlen najczęściej wykorzystuje się przy spalaniu. Wiele materiałów, które nie palą się w otoczeniu powietrza atmosferycznego, pali się w otoczeniu tlenu. Właśnie dlatego mieszanie tlenu z powietrzem znacznie podnosi skuteczność spalania w hutnictwie żelaza, stali, metali nieżelaznych i szkła, a także w produkcji betonu. Tlen często miesza się z gazem palnym na potrzeby cięcia, spawania, lutowania twardego oraz dmuchania szkła.
Dodatek tlenu podnosi temperaturę płomienia, co zapewnia wyższą wydajność niż w przypadku zwykłego powietrza. W procesach paliwowo-tlenowych, plazmowych i laserowych, cięcie stali odbywa się przy użyciu strumienia tlenu w postaci gazowej. Tlen jest też często stosowany w lancach termicznych, służących do cięcia lub wypalania otworów w trudnotopliwych materiałach.

Tlen jest jednym ze składników w niektórych gazach osłonowych do spawania ponieważ umożliwia stabilizację łuku i redukcję napięć powierzchniowych. W przemyśle chemicznym czysty tlen wykorzystuje się m.in. do podnoszenia wydajności reakcji utleniania. Tlen o wysokim stopniu czystości używa się w laboratoriach, w kontroli procesów technologicznych, w reaktorach jądrowych chłodzonych gazem, analizatorach metali, a także w produkcji półprzewodników i światłowodów.
Tlen jest używany w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Wśród innych zastosowań tlenu warto wymienić zamykanie szklanych ampułek w przemyśle farmaceutycznym, natlenianie wody w akwakulturach oraz pakowanie żywności w atmosferze modyfikowanej (MAP).

Pojemność

10L ( 1,6 m³), 40L ( 6,4 m³)

Charakterystyka

Pobierz PDF