OFERTA

Tlen medyczny

Wykorzystywany m.in. przy resuscytacji. Ma szerokie zastosowanie w przypadku leczenia zaburzeń oddychania. Podaje się go w celu wspomagania tego procesu i lepszej wentylacji płuc. Tlen jest także niezbędny do działania komór hiperbarycznych.

Celem tlenoterapii jest przywrócenie prawidłowego ciśnienia tlenu w tkankach. Mitochondria komórkowe wymagają minimum 1,3 kPa ciśnienia parcjalnego tlenu. Wzrost stężenia tlenu we wdychanych gazach podwyższa stężenie tlenu w pęcherzykach płucnych i daje wzrost prężności tlenu we krwi opuszczającej płuca. Tlenoterapia jest najbardziej skuteczna, kiedy prężność tlenu we krwi jest niska (hipoksja hipoksyczna). W hipoksji anemicznej i zastoinowej tlenoterapia nie jest tak skuteczna, ponieważ nie zwiększa w istotny sposób ilości tlenu przenoszonego przez hemoglobinę, chociaż wzrasta ilość tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu. Tlenoterapia w hipoksji histotoksycznej nie jest skuteczna.

Dawkowanie

Tlen jest stosowany wziewnie w stężeniu od 21% do 100%. Dawkę i długość stosowania określa personel medyczny. Ze względu na ryzyko zwłóknienia zasoczewkowego u noworodków (zwłaszcza wcześniaków), stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40%.

Wskazania

Wskazaniem do tlenoterapii jest większość postaci niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym.

Pojemność

Ciśnienie gazu 150 BAR

2L (0,3 m³), 5L ( 0,8 m³), 8L ( 1,3 m³), 10L ( 1,6 m³), 40L ( 6,4 m³),
50L (8 m³)

Ciśnienie gazu 200 BAR

2L (0,43 m³), 2L zz* ( 0,43 m³), 5L ( 1,1 m³), 5L zz* ( 1,1 m³),
8L ( 1,7 m³), 10L ( 2,1 m³) 10L zz* ( 2,1 m³), 50L (10,7 m³)

* – butla tlenowa z reduktorem zintegrowanym

Charakterystyka

Pobierz PDF